Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Demek istediğini anlıyorum.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
...'a tamamen katılıyorum.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...'a karşın ...'daki ...
... na rozdíl od... je/jsou...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... a... se liší, pokud jde o...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
První... na rozdíl od druhého...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Demek istediğim ...
Řekla bych, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bana öyle görünüyor ki ...
Zdá se mi, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Bence ...
Podle mého názoru...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Benim bakış açıma göre ...
Z mého pohledu...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
... görüşündeyim.
Jsem toho názoru, že...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
İnancıma göre ... çünkü ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ancak buna karşıt olarak ...
Naopak/Naproti očekávání...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Bir açıdan baktığımızda ...
Na jedné straně...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Diğer açıdan baktığımızda ...
Na druhé straně...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
... olmasına rağmen
Navzdory...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
... gibi bir gerçeğe rağmen
Navzdory tomu, že...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Vědecky/Historicky vzato...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Antiparantez ...
Mimochodem...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Buna ilaveten ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır