İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, coincido con X porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Comprendo su planteamiento...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
ฉันยอมรับว่า...
Coincido totalmente en que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Respaldo completamente la idea de que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Difiero completamente en relación a...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En contraste con..., ... muestra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... en contraste con... es/son...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... es similar a... en lo referente a...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... y... difieren en relación a...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

ฉันจะพูดว่า...
Podría decir que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
ดูเหมือนว่า...
A mi parecer...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
ในความคิดเห็นของฉัน...
En mi opinión...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
ในความคิดเห็นของฉัน...
Desde mi punto de vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
ในความคิดเห็นของฉัน...
Soy de la opinión de que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
A mi parecer... debido a que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
ยอมรับ...แต่...
Es cierto que..., pero...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
ในทางตรงกันข้าม...
Por el contrario,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por una parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por otra parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
ถึงแม้ว่า...
A pesar de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
ถึงแม้ว่า...
A pesar de que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
โดยบังเอิญ...
Cabe acotar...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
นอกจากนี้...
Además,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır