İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Согласие
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Я понимаю его/ее точку зрения.
Si può comprendere il punto di vista di...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Я полностью согласен, что...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Я совершенно не соголасен с...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Я совершенно не разделяю идею, что...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
И наоборот, ... показывает...
A differenza di..., ... mostra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
В отличие от...
In contrasto con..., .... è...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... похоже на ..., если принять во внимание...
... è simile a ... in quanto entrambi...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... и ... различаются в понимании ...
... e... differiscono in termini di...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Первое...., второе, напротив, ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Одно из различий между ... и ..., однако...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Я бы предположил, что...
Si potrebbe dunque affermare che...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Мне кажется, что...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Я считаю, что...
Secondo il mio punto di vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
По моему мнению...
Da una prospettiva prettamente personale...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я придерживаюсь мнения, что...
Sono dell'idea che...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Я полагаю, что...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Spostando l'attenzione verso...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Нельзя не заметить, что ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Согласен.., но...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Действительно..., и все же ... остается фактом
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Согласен,... , и тем неменее
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Напротив,...
Al contrario...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
С одной стороны
Da un lato...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
С другой стороны...
Dall'altro...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Несмотря на
A dispetto di...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Хотя...
Nonostante si ritenga che...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Говоря научным языком...
Scientificamente/Storicamente...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Между прочим...
A tal proposito...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Более того...
Inoltre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır