Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Cineva este de acord cu...deoarece...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere.
Demek istediğini anlıyorum.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Sunt în totalitate de acord că...
...'a tamamen katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mă opun total ideii conform căreia...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...în opoziţie cu...este/sunt...
...'a karşın ...'daki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Aş putea spune că...
Demek istediğim ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Impresia mea este că...
Bana öyle görünüyor ki ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
După părerea mea,...
Bence ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Din punctul meu de vedere...
Benim bakış açıma göre ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Sunt de părere că...
... görüşündeyim.
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Convingerea mea este că... deoarece...
İnancıma göre ... çünkü ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admitem faptul că..., dar...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se admite faptul că..., însă...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Din contră,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Pe de o parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Pe de altă parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Contrar...
... olmasına rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
În ciuda faptului că...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Întâmplător...
Antiparantez ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Mai mult decât atât...
Buna ilaveten ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır