İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En términos generales, coincido con X porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Cineva este de acord cu...deoarece...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere.
Comprendo su planteamiento...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Sunt în totalitate de acord că...
Coincido totalmente en que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Respaldo completamente la idea de que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Difiero completamente en relación a...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mă opun total ideii conform căreia...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En contraste con..., ... muestra...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...în opoziţie cu...este/sunt...
... en contraste con... es/son...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... es similar a... en lo referente a...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... y... difieren en relación a...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Aş putea spune că...
Podría decir que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Impresia mea este că...
A mi parecer...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
După părerea mea,...
En mi opinión...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Din punctul meu de vedere...
Desde mi punto de vista...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Sunt de părere că...
Soy de la opinión de que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Convingerea mea este că... deoarece...
A mi parecer... debido a que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admitem faptul că..., dar...
Es cierto que..., pero...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se admite faptul că..., însă...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Din contră,...
Por el contrario,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Pe de o parte...
Por una parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Pe de altă parte...
Por otra parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Contrar...
A pesar de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
În ciuda faptului că...
A pesar de que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Întâmplător...
Cabe acotar...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Mai mult decât atât...
Además,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır