Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Cineva este de acord cu...deoarece...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Sunt în totalitate de acord că...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Jeg er stærkt uenig i at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mă opun total ideii conform căreia...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
I modsætning til..., ...viser...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...în opoziţie cu...este/sunt...
...i modsætning til... er...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...er lig... i forbindelse med
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...og... er forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Den første..., i modsætning til, den anden...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Aş putea spune că...
Jeg ville sige at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Impresia mea este că...
For mig virker det som om at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
După părerea mea,...
Efter min mening...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Din punctul meu de vedere...
Fra mit synspunkt...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Sunt de părere că...
Jeg er af den mening at...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Convingerea mea este că... deoarece...
Det er min opfattelse at... fordi...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admitem faptul că..., dar...
Indrømmet..., men...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se admite faptul că..., însă...
Selvom, ikke desto mindre...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Din contră,...
Derimod,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Pe de o parte...
På den ene side...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Pe de altă parte...
På den anden side...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Contrar...
På trods af...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
În ciuda faptului că...
Til trods for det faktum at...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Videnskabeligt/historisk set...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Întâmplător...
I øvrigt...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Mai mult decât atât...
Endvidere...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır