Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

De modo geral, concorda-se com ... porque...
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Tende-se a concordar com...porque...
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Percebe-se o seu propósito.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
É consenso que...
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tende-se a discordar de...porque...
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Discorda-se totamente de/do/da...
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Opõe-se à idéia que...
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Em contraste com..., mostra que...
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...em contraste com...é/são...
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...e...diferem em termos de...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Examina-se/Analisa-se agora...
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Reconhecidamente..., mas...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Reconhecidamente....Porém...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ao contrário,...
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por um lado...
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por outro lado...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Apesar de...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A despeito de...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Cientificamente/ Historicamente falando...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Incidentalmente...
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Além disso,...
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır