İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Értem, amit mond.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....-val/vel ellentétben, a .......
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Azt mondanám, hogy ...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Nekem úgy tűnik, hogy ...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Hozzátéve ...., de ....
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ezzel ellentétben ....
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Másrészt viszont ....
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Másrészt ...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tudományosan/történelmileg ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mellékesen....
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Továbbá ....
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır