Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
一般来说,我同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
人们较倾向于同意...,因为...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Értem, amit mond.
我能理解他/她的观点。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
我完全同意...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
我完全赞同...的观点。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
总的来说,我不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
人们较倾向于不同意...,因为...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
我强烈不同意...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
我坚决反对...的观点
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
就...方面,...和...相似/不同
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
和...比,...表明...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....-val/vel ellentétben, a .......
对比...,...是...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
在...方面,...和...是相似的
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
在...方面,...和...不同
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
第一...,与此对比,第二...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...和...的一个不同点是...,而...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Azt mondanám, hogy ...
我想说的是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Nekem úgy tűnik, hogy ...
对我来说,它像是...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Véleményem szerint ...
在我看来...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Véleményem szerint ...
我认为...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
我的观点是...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
我相信...,因为...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
现在让我们分析/转到/研究...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Hozzátéve ...., de ....
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
...是对的,但是事实上...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
诚然...,但是...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ezzel ellentétben ....
相反...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Másrészt viszont ....
一方面...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Másrészt ...
另一方面...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ellentében a ....-val/vel, a ....
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
尽管...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tudományosan/történelmileg ...
从科学/历史角度讲...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mellékesen....
附带说一句...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Továbbá ....
此外...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır