Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Értem, amit mond.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Ich stimme völlig zu, dass...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....-val/vel ellentétben, a .......
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... ähnelt ... hinsichtlich...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Azt mondanám, hogy ...
Ich würde sagen, dass...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Es scheint mir, dass...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Meiner Meinung nach...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Véleményem szerint ...
Von meinem Standpunkt aus...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Ich bin der Ansicht, dass...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Hozzátéve ...., de ....
Zugegebenermaßen... , aber...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Ezzel ellentétben ....
Im Gegenteil...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Másrészt viszont ....
Einerseits...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Másrészt ...
Andererseits...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Trotz...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tudományosan/történelmileg ...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mellékesen....
Im Übrigen...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Továbbá ....
Darüber hinaus...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır