Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Согласие
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
W pełni się zgadzam z...
Я полностью согласен, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Я совершенно не соголасен с...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
И наоборот, ... показывает...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
В отличие от...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... похоже на ..., если принять во внимание...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....i...rożnią się pod względem...
... и ... различаются в понимании ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Первое...., второе, напротив, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Одно из различий между ... и ..., однако...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Powiedziałbym, że...
Я бы предположил, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Wydaje mi się, że...
Мне кажется, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Moim zdaniem...
Я считаю, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mojego punktu widzenia...
По моему мнению...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jestem zdania, że...
Я придерживаюсь мнения, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Я полагаю, что...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Нельзя не заметить, что ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Wprawdzie..., ale...
Согласен.., но...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Согласен,... , и тем неменее
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Przeciwnie, ...
Напротив,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Z jednej strony...
С одной стороны
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Z drugiej strony...
С другой стороны...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Pomimo/Wbrew...
Несмотря на
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Pomimo faktu, że...
Хотя...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Говоря научным языком...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Nawiasem mówiąc, ...
Между прочим...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Ponadto...
Более того...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır