Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
W pełni się zgadzam z...
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....i...rożnią się pod względem...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Powiedziałbym, że...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Wydaje mi się, że...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Moim zdaniem...
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mojego punktu widzenia...
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jestem zdania, że...
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Wprawdzie..., ale...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Przeciwnie, ...
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Z jednej strony...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Z drugiej strony...
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Pomimo/Wbrew...
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Pomimo faktu, że...
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Nawiasem mówiąc, ...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Ponadto...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır