İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
W pełni się zgadzam z...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....i...rożnią się pod względem...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Powiedziałbym, że...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Wydaje mi się, że...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Moim zdaniem...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mojego punktu widzenia...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jestem zdania, że...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Wprawdzie..., ale...
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Przeciwnie, ...
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Z jednej strony...
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Z drugiej strony...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Pomimo/Wbrew...
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Pomimo faktu, że...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Nawiasem mówiąc, ...
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Ponadto...
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır