Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
W pełni się zgadzam z...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... की तुलना मे, ... ... है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
....i...rożnią się pod względem...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Powiedziałbym, że...
मेरा मानना है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Wydaje mi się, że...
मुझे लगता है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Moim zdaniem...
मेरी राय है कि...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mojego punktu widzenia...
मेरे दृष्टिकोण से
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jestem zdania, że...
मेरा मानना है कि
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Wprawdzie..., ale...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Przeciwnie, ...
इसके विपरीत
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Z jednej strony...
एक तरफ से...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Z drugiej strony...
दूसरी तरफ से
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Pomimo/Wbrew...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Pomimo faktu, że...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Nawiasem mówiąc, ...
वैसे...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Ponadto...
इसके अतिरिक्त...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır