Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
言っていることはもっともだ。
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
・・・・に同意している。
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
心から・・・・という意見を支持する。
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

大まかに言って、・・・・に反対である。
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
・・・・の理由で・・・・に反対である。
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
・・・・に強く反対である。
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
・・・・という意見に断固として反対する。
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Verrattuna ..., ... näyttää...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Päinvastoin kuin ..., ... on...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... muistuttaa ... suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... ja ... eroavat ... perusteilta...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

・・・・と言えるかもしれない。
Voisin sanoa, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
・・・・のように見受けられる。
Vaikuttaa siltä, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
私の意見では、・・・・
Mielestäni...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の見方だと、・・・・
Omalta näkökantiltani katsoen...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
私の意見としては、・・・・
Olen sitä mieltä, että...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Uskon, että..., sillä...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
確かにそうだが、しかし・・・・
Kieltämättä..., mutta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
それどころか、・・・・
Päinvastoin...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方では・・・・
Toisaalta...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
しかしその一方で・・・・
Toisaalta...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
・・・・にもかかわらず
Huolimatta...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Huolimatta siitä, että...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
ちなみに、・・・・
Ohimennen...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
その上・・・・
Lisäksi...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır