Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Si può comprendere il punto di vista di...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Sostengo l'idea secondo la quale...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Jeg er stærkt uenig i at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
A differenza di..., ... mostra...
I modsætning til..., ...viser...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In contrasto con..., .... è...
...i modsætning til... er...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... è simile a ... in quanto entrambi...
...er lig... i forbindelse med
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... e... differiscono in termini di...
...og... er forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Den første..., i modsætning til, den anden...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Si potrebbe dunque affermare che...
Jeg ville sige at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
For mig virker det som om at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Secondo il mio punto di vista...
Efter min mening...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Da una prospettiva prettamente personale...
Fra mit synspunkt...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Sono dell'idea che...
Jeg er af den mening at...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Det er min opfattelse at... fordi...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Spostando l'attenzione verso...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Indrømmet..., men...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Selvom, ikke desto mindre...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Al contrario...
Derimod,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Da un lato...
På den ene side...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Dall'altro...
På den anden side...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A dispetto di...
På trods af...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Nonostante si ritenga che...
Til trods for det faktum at...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientificamente/Storicamente...
Videnskabeligt/historisk set...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
A tal proposito...
I øvrigt...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Inoltre...
Endvidere...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır