Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Si può comprendere il punto di vista di...
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
أتفق تماماً على أنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Sostengo l'idea secondo la quale...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
A differenza di..., ... mostra...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In contrasto con..., .... è...
على النقيض من... هو \ هم...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... è simile a ... in quanto entrambi...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... e... differiscono in termini di...
...و ... يختلف من حيثُ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Si potrebbe dunque affermare che...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
يبدو لي أنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Secondo il mio punto di vista...
في رأيِي...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Da una prospettiva prettamente personale...
مِنْ وجهة نظري...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Sono dell'idea che...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Spostando l'attenzione verso...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Al contrario...
على العكس، ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Da un lato...
من جهةٍ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Dall'altro...
من جهةٍ أخرى...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A dispetto di...
على الرغم من...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Nonostante si ritenga che...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientificamente/Storicamente...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
A tal proposito...
وبالمناسبة فإنّ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Inoltre...
علاوة على ذلك...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır