Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jag håller helt med om att ...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I motsats till ..., ... visar ...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... till skillnad från ... är...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... liknar ... när det gäller ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jag skulle säga att ...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
För mig verkar det som att ...
Μου φαίνεται ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Enligt min åsikt ...
Κατά την γνώμη μου...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Från min synpunkt sett ...
Κατά την δική μου άποψη...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag är av den uppfattningen att ...
Είμαι της γνώμης ότι...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Visserligen ... men ...
Βεβαίως..., αλλά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Tvärtom ...
Αντιθέτως, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Å ena sidan ...
Από τη μία...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Å andra sidan ...
Από την άλλη...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trots ...
Παρόλο που...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Trots att ...
Παρά το γεγονός ότι...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
För övrigt/Förresten ...
Παρεμπιπτόντως...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Dessutom ...
Επιπροσθέτως...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır