Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Согласие
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jag håller helt med om att ...
Я полностью согласен, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Я совершенно не соголасен с...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... och ... är lika/olika när det gäller ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I motsats till ..., ... visar ...
И наоборот, ... показывает...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... till skillnad från ... är...
В отличие от...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... liknar ... när det gäller ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... и ... различаются в понимании ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Первое...., второе, напротив, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jag skulle säga att ...
Я бы предположил, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
För mig verkar det som att ...
Мне кажется, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Enligt min åsikt ...
Я считаю, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Från min synpunkt sett ...
По моему мнению...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag är av den uppfattningen att ...
Я придерживаюсь мнения, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Я полагаю, что...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Låt oss nu analysera/undersöka ...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Нельзя не заметить, что ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Visserligen ... men ...
Согласен.., но...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Согласен,... , и тем неменее
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Tvärtom ...
Напротив,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Å ena sidan ...
С одной стороны
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Å andra sidan ...
С другой стороны...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trots ...
Несмотря на
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Trots att ...
Хотя...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Говоря научным языком...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
För övrigt/Förresten ...
Между прочим...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Dessutom ...
Более того...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır