Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
言っていることはもっともだ。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jag håller helt med om att ...
・・・・に同意している。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
心から・・・・という意見を支持する。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
・・・・に強く反対である。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jag är helt och hållet emot idén att ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... och ... är lika/olika när det gäller ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I motsats till ..., ... visar ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... till skillnad från ... är...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... liknar ... när det gäller ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jag skulle säga att ...
・・・・と言えるかもしれない。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
För mig verkar det som att ...
・・・・のように見受けられる。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Enligt min åsikt ...
私の意見では、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Från min synpunkt sett ...
私の見方だと、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag är av den uppfattningen att ...
私の意見としては、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det är min åsikt att ... eftersom ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Låt oss nu analysera/undersöka ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Visserligen ... men ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Tvärtom ...
それどころか、・・・・
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Å ena sidan ...
一方では・・・・
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Å andra sidan ...
しかしその一方で・・・・
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trots ...
・・・・にもかかわらず
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Trots att ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
För övrigt/Förresten ...
ちなみに、・・・・
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Dessutom ...
その上・・・・
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır