Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jag håller helt med om att ...
أتفق تماماً على أنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jag är helt och hållet emot idén att ...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I motsats till ..., ... visar ...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... till skillnad från ... är...
على النقيض من... هو \ هم...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... liknar ... när det gäller ...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...و ... يختلف من حيثُ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jag skulle säga att ...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
För mig verkar det som att ...
يبدو لي أنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Enligt min åsikt ...
في رأيِي...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Från min synpunkt sett ...
مِنْ وجهة نظري...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag är av den uppfattningen att ...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det är min åsikt att ... eftersom ...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Låt oss nu analysera/undersöka ...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Visserligen ... men ...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Tvärtom ...
على العكس، ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Å ena sidan ...
من جهةٍ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Å andra sidan ...
من جهةٍ أخرى...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trots ...
على الرغم من...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Trots att ...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
För övrigt/Förresten ...
وبالمناسبة فإنّ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Dessutom ...
علاوة على ذلك...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır