Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Μου φαίνεται ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
Κατά την γνώμη μου...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
Κατά την δική μου άποψη...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Είμαι της γνώμης ότι...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
Βεβαίως..., αλλά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Αντιθέτως, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
Από τη μία...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
Από την άλλη...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
Παρόλο που...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
Παρά το γεγονός ότι...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
Παρεμπιπτόντως...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
Επιπροσθέτως...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır