Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
... की तुलना मे, ... ... है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
मेरा मानना है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
मुझे लगता है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
मेरी राय है कि...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
मेरे दृष्टिकोण से
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
मेरा मानना है कि
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
इसके विपरीत
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
एक तरफ से...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
दूसरी तरफ से
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
वैसे...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
इसके अतिरिक्त...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır