Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
Je comprends son point de vue.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
Je suis entièrement d'accord que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...and... sont similaires/différents au regard de...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
En opposition avec..., ...montre...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
..., par contraste avec..., est/sont...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
...est similaire à... en ce qui concerne...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
...et... diffèrent en termes de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Le premier..., a contrario, le second...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
Je dirais que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
Il me semble que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
À mon sens...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
Selon mon point de vue...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
Je suis d'opinion que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
De l'avis général..., mais...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Il va de soi que..., cependant...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
Au contraire, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
D'un coté...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
D'un autre côté...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
En dépit de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
En dépit du fait que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
À propos de...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
En outre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır