Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

En términos generales, coincido con X porque...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Uno tiende a concordar con X ya que...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Comprendo su planteamiento...
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Coincido totalmente en que...
أتفق تماماً على أنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Respaldo completamente la idea de que...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Difiero completamente en relación a...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Me opongo firmemente a la idea de que...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En contraste con..., ... muestra...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en contraste con... es/son...
على النقيض من... هو \ هم...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... es similar a... en lo referente a...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... y... difieren en relación a...
...و ... يختلف من حيثُ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Podría decir que...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
A mi parecer...
يبدو لي أنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
En mi opinión...
في رأيِي...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Desde mi punto de vista...
مِنْ وجهة نظري...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Soy de la opinión de que...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
A mi parecer... debido a que...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Es cierto que..., pero...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Por el contrario,...
على العكس، ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Por una parte...
من جهةٍ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Por otra parte...
من جهةٍ أخرى...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
A pesar de...
على الرغم من...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
A pesar de que...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Desde el punto de vista científico / histórico...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Cabe acotar...
وبالمناسبة فإنّ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Además,...
علاوة على ذلك...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır