Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Broadly speaking, I agree with… because…
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
One is very much inclined to agree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
I can see his/her point.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
I entirely agree that…
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Broadly speaking, I disagree with… because…
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
One is very much inclined to disagree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
I can see his point, but disagree with it entirely.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
I strongly disagree that…
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
I am firmly opposed to the idea that…
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

…and…are similar/different as regards to…
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In contrast to…, …shows…
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…by contrast with… is/are…
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…is similar to… in respect of…
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…and… differ in terms of...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
The first…, by contrast, the second…
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
One difference between… and… is that…, whereas…
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

I would say that…
Θα μπορούσα να πω ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
It seems to me that…
Μου φαίνεται ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
In my opinion…
Κατά την γνώμη μου...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
From my point of view…
Κατά την δική μου άποψη...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I am of the opinion that…
Είμαι της γνώμης ότι...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
It is my belief that… because…
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Let us now analyze/turn to/examine…
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admittedly…, but…
Βεβαίως..., αλλά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
It is true that…, yet the fact remains that…
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Granted, …, nevertheless…
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On the contrary, …
Αντιθέτως, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
On the one hand…
Από τη μία...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
On the other hand…
Από την άλλη...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
In spite of…
Παρόλο που...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Despite the fact that…
Παρά το γεγονός ότι...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifically/Historically speaking…
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Incidentally…
Παρεμπιπτόντως...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Furthermore…
Επιπροσθέτως...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır