Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Broadly speaking, I agree with… because…
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
One is very much inclined to agree with… because…
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
I can see his/her point.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
I entirely agree that…
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
I endorse wholeheartedly the opinion that…
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Broadly speaking, I disagree with… because…
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
One is very much inclined to disagree with… because…
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
I can see his point, but disagree with it entirely.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
I strongly disagree that…
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
I am firmly opposed to the idea that…
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

…and…are similar/different as regards to…
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In contrast to…, …shows…
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…by contrast with… is/are…
... की तुलना मे, ... ... है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…is similar to… in respect of…
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
…and… differ in terms of...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
The first…, by contrast, the second…
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
One of the main similarities/differences between… and… is that…
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
One difference between… and… is that…, whereas…
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

I would say that…
मेरा मानना है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
It seems to me that…
मुझे लगता है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
In my opinion…
मेरी राय है कि...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
From my point of view…
मेरे दृष्टिकोण से
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I am of the opinion that…
मेरा मानना है कि
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
It is my belief that… because…
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Let us now analyze/turn to/examine…
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Admittedly…, but…
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
It is true that…, yet the fact remains that…
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Granted, …, nevertheless…
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On the contrary, …
इसके विपरीत
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
On the one hand…
एक तरफ से...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
On the other hand…
दूसरी तरफ से
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
In spite of…
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Despite the fact that…
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifically/Historically speaking…
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Incidentally…
वैसे...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Furthermore…
इसके अतिरिक्त...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır