Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ik begrijp zijn/haar punt.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
In tegenstelling tot ..., toont ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... की तुलना मे, ... ... है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ik zou zeggen dat ...
मेरा मानना है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Het lijkt mij dat ...
मुझे लगता है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Naar mijn mening ...
मेरी राय है कि...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Vanuit mijn standpunt ...
मेरे दृष्टिकोण से
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ik ben van mening dat ...
मेरा मानना है कि
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Toegegeven ..., maar ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Integendeel, ...
इसके विपरीत
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Enerzijds ...
एक तरफ से...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Anderzijds ...
दूसरी तरफ से
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Ondanks ...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ondanks het feit dat ...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Bijkomend ...
वैसे...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Bovendien ...
इसके अतिरिक्त...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır