Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... की तुलना मे, ... ... है.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... giống với... ở chỗ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... và... khác nhau ở chỗ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

मेरा मानना है कि...
Tôi cho rằng...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मुझे लगता है कि...
Tôi thấy rằng...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मेरी राय है कि...
Cá nhân tôi cho rằng...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरे दृष्टिकोण से
Theo quan điểm của tôi...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि
Tôi mang quan điểm rằng...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
इसके विपरीत
Trái lại,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
एक तरफ से...
Một mặt,...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
दूसरी तरफ से
Mặt khác,...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù/Bất chấp...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
वैसे...
Nhân tiện/Nhân thể...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
इसके अतिरिक्त...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır