Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Согласие
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Я полностью согласен, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Я совершенно не соголасен с...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
И наоборот, ... показывает...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... की तुलना मे, ... ... है.
В отличие от...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... похоже на ..., если принять во внимание...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... и ... различаются в понимании ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Первое...., второе, напротив, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Одно из различий между ... и ..., однако...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

मेरा मानना है कि...
Я бы предположил, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मुझे लगता है कि...
Мне кажется, что...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मेरी राय है कि...
Я считаю, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरे दृष्टिकोण से
По моему мнению...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि
Я придерживаюсь мнения, что...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Я полагаю, что...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Нельзя не заметить, что ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Согласен.., но...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Согласен,... , и тем неменее
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
इसके विपरीत
Напротив,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
एक तरफ से...
С одной стороны
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
दूसरी तरफ से
С другой стороны...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
इन... के होते हुए भी...
Несмотря на
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
इन... के होते हुए भी...
Хотя...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Говоря научным языком...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
वैसे...
Между прочим...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
इसके अतिरिक्त...
Более того...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır