Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... की तुलना मे, ... ... है.
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

मेरा मानना है कि...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मुझे लगता है कि...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मेरी राय है कि...
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरे दृष्टिकोण से
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
इसके विपरीत
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
एक तरफ से...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
दूसरी तरफ से
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
इन... के होते हुए भी...
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
इन... के होते हुए भी...
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
वैसे...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
इसके अतिरिक्त...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır