Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
言っていることはもっともだ。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
・・・・に同意している。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
心から・・・・という意見を支持する。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
・・・・に強く反対である。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
・・・・という意見に断固として反対する。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... की तुलना मे, ... ... है.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

मेरा मानना है कि...
・・・・と言えるかもしれない。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मुझे लगता है कि...
・・・・のように見受けられる。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मेरी राय है कि...
私の意見では、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरे दृष्टिकोण से
私の見方だと、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि
私の意見としては、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
確かにそうだが、しかし・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
माना कि..., लेकिन फिर भी...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
इसके विपरीत
それどころか、・・・・
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
एक तरफ से...
一方では・・・・
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
दूसरी तरफ से
しかしその一方で・・・・
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
इन... के होते हुए भी...
・・・・にもかかわらず
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
इन... के होते हुए भी...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
वैसे...
ちなみに、・・・・
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
इसके अतिरिक्त...
その上・・・・
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır