Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... की तुलना मे, ... ... है.
... na rozdíl od... je/jsou...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... a... se liší, pokud jde o...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
První... na rozdíl od druhého...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

मेरा मानना है कि...
Řekla bych, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मुझे लगता है कि...
Zdá se mi, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मेरी राय है कि...
Podle mého názoru...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरे दृष्टिकोण से
Z mého pohledu...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि
Jsem toho názoru, že...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Nelze popřít, že..., ale ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
इसके विपरीत
Naopak/Naproti očekávání...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
एक तरफ से...
Na jedné straně...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
दूसरी तरफ से
Na druhé straně...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
इन... के होते हुए भी...
Navzdory...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
इन... के होते हुए भी...
Navzdory tomu, že...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Vědecky/Historicky vzato...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
वैसे...
Mimochodem...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
इसके अतिरिक्त...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır