Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
أتفق تماماً على أنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... की तुलना मे, ... ... है.
على النقيض من... هو \ هم...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...و ... يختلف من حيثُ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

मेरा मानना है कि...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मुझे लगता है कि...
يبدو لي أنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
मेरी राय है कि...
في رأيِي...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरे दृष्टिकोण से
مِنْ وجهة نظري...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
यह सच है कि..., लेकिन...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
माना कि..., लेकिन फिर भी...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
इसके विपरीत
على العكس، ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
एक तरफ से...
من جهةٍ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
दूसरी तरफ से
من جهةٍ أخرى...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
इन... के होते हुए भी...
على الرغم من...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
इन... के होते हुए भी...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
वैसे...
وبالمناسبة فإنّ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
इसके अतिरिक्त...
علاوة على ذلك...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır