Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Je comprends son point de vue.
Demek istediğini anlıyorum.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Je suis entièrement d'accord que...
...'a tamamen katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Je cautionne entièrement l'idée que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Je suis fermement opposé à l'idée que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...and... sont similaires/différents au regard de...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En opposition avec..., ...montre...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., par contraste avec..., est/sont...
...'a karşın ...'daki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...est similaire à... en ce qui concerne...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...et... diffèrent en termes de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Le premier..., a contrario, le second...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Je dirais que...
Demek istediğim ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Il me semble que...
Bana öyle görünüyor ki ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
À mon sens...
Bence ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Selon mon point de vue...
Benim bakış açıma göre ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je suis d'opinion que...
... görüşündeyim.
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Je suis persuadé intimement que... parce que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
De l'avis général..., mais...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il va de soi que..., cependant...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Au contraire, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
D'un coté...
Bir açıdan baktığımızda ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
D'un autre côté...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
En dépit de...
... olmasına rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
En dépit du fait que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
À propos de...
Antiparantez ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
En outre...
Buna ilaveten ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır