Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Je comprends son point de vue.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Je suis entièrement d'accord que...
أتفق تماماً على أنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Je cautionne entièrement l'idée que...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Je suis fermement opposé à l'idée que...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...and... sont similaires/différents au regard de...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En opposition avec..., ...montre...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., par contraste avec..., est/sont...
على النقيض من... هو \ هم...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...est similaire à... en ce qui concerne...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...et... diffèrent en termes de...
...و ... يختلف من حيثُ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Le premier..., a contrario, le second...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Je dirais que...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Il me semble que...
يبدو لي أنّ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
À mon sens...
في رأيِي...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Selon mon point de vue...
مِنْ وجهة نظري...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je suis d'opinion que...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Je suis persuadé intimement que... parce que...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
De l'avis général..., mais...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il va de soi que..., cependant...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Au contraire, ...
على العكس، ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
D'un coté...
من جهةٍ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
D'un autre côté...
من جهةٍ أخرى...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
En dépit de...
على الرغم من...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
En dépit du fait que...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifiquement/Historiquement parlant...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
À propos de...
وبالمناسبة فإنّ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
En outre...
علاوة على ذلك...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır