Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Je comprends son point de vue.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Je suis entièrement d'accord que...
Ich stimme völlig zu, dass...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Je cautionne entièrement l'idée que...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

...and... sont similaires/différents au regard de...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
En opposition avec..., ...montre...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
..., par contraste avec..., est/sont...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...est similaire à... en ce qui concerne...
... ähnelt ... hinsichtlich...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...et... diffèrent en termes de...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Le premier..., a contrario, le second...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Je dirais que...
Ich würde sagen, dass...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Il me semble que...
Es scheint mir, dass...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
À mon sens...
Meiner Meinung nach...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Selon mon point de vue...
Von meinem Standpunkt aus...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je suis d'opinion que...
Ich bin der Ansicht, dass...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
De l'avis général..., mais...
Zugegebenermaßen... , aber...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Il va de soi que..., cependant...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Au contraire, ...
Im Gegenteil...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
D'un coté...
Einerseits...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
D'un autre côté...
Andererseits...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
En dépit de...
Trotz...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
En dépit du fait que...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
À propos de...
Im Übrigen...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
En outre...
Darüber hinaus...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır