İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Verrattuna ..., ... näyttää...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Päinvastoin kuin ..., ... on...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... muistuttaa ... suhteessa...
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ja ... eroavat ... perusteilta...
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Voisin sanoa, että...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Vaikuttaa siltä, että...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Mielestäni...
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Omalta näkökantiltani katsoen...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Olen sitä mieltä, että...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Uskon, että..., sillä...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Kieltämättä..., mutta...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Päinvastoin...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Toisaalta...
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Toisaalta...
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Huolimatta...
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Huolimatta siitä, että...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Ohimennen...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Lisäksi...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır