Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Je comprends son point de vue.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Je suis entièrement d'accord que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...and... sont similaires/différents au regard de...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Verrattuna ..., ... näyttää...
En opposition avec..., ...montre...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Päinvastoin kuin ..., ... on...
..., par contraste avec..., est/sont...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... muistuttaa ... suhteessa...
...est similaire à... en ce qui concerne...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...et... diffèrent en termes de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Le premier..., a contrario, le second...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Voisin sanoa, että...
Je dirais que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Vaikuttaa siltä, että...
Il me semble que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Mielestäni...
À mon sens...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Omalta näkökantiltani katsoen...
Selon mon point de vue...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Olen sitä mieltä, että...
Je suis d'opinion que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Uskon, että..., sillä...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Kieltämättä..., mutta...
De l'avis général..., mais...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Il va de soi que..., cependant...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Päinvastoin...
Au contraire, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Toisaalta...
D'un coté...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Toisaalta...
D'un autre côté...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Huolimatta...
En dépit de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Huolimatta siitä, että...
En dépit du fait que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Ohimennen...
À propos de...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Lisäksi...
En outre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır