İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Broadly speaking, I agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
One is very much inclined to agree with… because…
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jeg kan se hans/hendes pointe.
I can see his/her point.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jeg er fuldstændig enig i det...
I entirely agree that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
One is very much inclined to disagree with… because…
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jeg er stærkt uenig i at...
I strongly disagree that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
I am firmly opposed to the idea that…
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
…and…are similar/different as regards to…
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I modsætning til..., ...viser...
In contrast to…, …shows…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...i modsætning til... er...
…by contrast with… is/are…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...er lig... i forbindelse med
…is similar to… in respect of…
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...og... er forskellige med hensyn til...
…and… differ in terms of...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den første..., i modsætning til, den anden...
The first…, by contrast, the second…
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
One difference between… and… is that…, whereas…
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jeg ville sige at...
I would say that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
For mig virker det som om at...
It seems to me that…
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Efter min mening...
In my opinion…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Fra mit synspunkt...
From my point of view…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg er af den mening at...
I am of the opinion that…
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det er min opfattelse at... fordi...
It is my belief that… because…
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Let us now analyze/turn to/examine…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Indrømmet..., men...
Admittedly…, but…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Er det sandt at..., men faktum er at...
It is true that…, yet the fact remains that…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Selvom, ikke desto mindre...
Granted, …, nevertheless…
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Derimod,...
On the contrary, …
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
På den ene side...
On the one hand…
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
På den anden side...
On the other hand…
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
På trods af...
In spite of…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Til trods for det faktum at...
Despite the fact that…
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Videnskabeligt/historisk set...
Scientifically/Historically speaking…
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
I øvrigt...
Incidentally…
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Endvidere...
Furthermore…
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır