Hintçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jeg kan se hans/hendes pointe.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jeg er fuldstændig enig i det...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jeg er stærkt uenig i at...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I modsætning til..., ...viser...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...i modsætning til... er...
... की तुलना मे, ... ... है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...er lig... i forbindelse med
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...og... er forskellige med hensyn til...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den første..., i modsætning til, den anden...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jeg ville sige at...
मेरा मानना है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
For mig virker det som om at...
मुझे लगता है कि...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Efter min mening...
मेरी राय है कि...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Fra mit synspunkt...
मेरे दृष्टिकोण से
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg er af den mening at...
मेरा मानना है कि
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det er min opfattelse at... fordi...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Indrømmet..., men...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Er det sandt at..., men faktum er at...
यह सच है कि..., लेकिन...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Selvom, ikke desto mindre...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Derimod,...
इसके विपरीत
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
På den ene side...
एक तरफ से...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
På den anden side...
दूसरी तरफ से
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
På trods af...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Til trods for det faktum at...
इन... के होते हुए भी...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Videnskabeligt/historisk set...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
I øvrigt...
वैसे...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Endvidere...
इसके अतिरिक्त...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır