Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Jeg er fuldstændig enig i det...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Jeg er stærkt uenig i at...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
I modsætning til..., ...viser...
Verrattuna ..., ... näyttää...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...i modsætning til... er...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...er lig... i forbindelse med
... muistuttaa ... suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...og... er forskellige med hensyn til...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Den første..., i modsætning til, den anden...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Jeg ville sige at...
Voisin sanoa, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
For mig virker det som om at...
Vaikuttaa siltä, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Efter min mening...
Mielestäni...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Fra mit synspunkt...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg er af den mening at...
Olen sitä mieltä, että...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Det er min opfattelse at... fordi...
Uskon, että..., sillä...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Indrømmet..., men...
Kieltämättä..., mutta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Er det sandt at..., men faktum er at...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Selvom, ikke desto mindre...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Derimod,...
Päinvastoin...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
På den ene side...
Toisaalta...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
På den anden side...
Toisaalta...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
På trods af...
Huolimatta...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Til trods for det faktum at...
Huolimatta siitä, että...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Videnskabeligt/historisk set...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
I øvrigt...
Ohimennen...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Endvidere...
Lisäksi...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır