Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Μου φαίνεται ότι...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Κατά την γνώμη μου...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Κατά την δική μου άποψη...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Είμαι της γνώμης ότι...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Βεβαίως..., αλλά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Αντιθέτως, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Από τη μία...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Από την άλλη...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Παρόλο που...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Παρά το γεγονός ότι...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Παρεμπιπτόντως...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Επιπροσθέτως...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır