Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Demek istediğini anlıyorum.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
...'a tamamen katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
...'a karşın ...'daki ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Demek istediğim ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Bana öyle görünüyor ki ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Bence ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Benim bakış açıma göre ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
... görüşündeyim.
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
İnancıma göre ... çünkü ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Ancak buna karşıt olarak ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Bir açıdan baktığımızda ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
... olmasına rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Antiparantez ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Buna ilaveten ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır