Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
ฉันยอมรับว่า...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
ฉันจะพูดว่า...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
ดูเหมือนว่า...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
ยอมรับ...แต่...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
ในทางตรงกันข้าม...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
ถึงแม้ว่า...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
ถึงแม้ว่า...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
โดยบังเอิญ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
นอกจากนี้...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır