Portekizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Tende-se a concordar com...porque...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Percebe-se o seu propósito.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
É consenso que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
Tende-se a discordar de...porque...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Discorda-se totamente de/do/da...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Opõe-se à idéia que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
Em contraste com..., mostra que...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
...em contraste com...é/são...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...e...diferem em termos de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Examina-se/Analisa-se agora...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Reconhecidamente..., mas...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Reconhecidamente....Porém...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Ao contrário,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Por um lado...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Por outro lado...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Apesar de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
A despeito de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Incidentalmente...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Além disso,...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır