Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
.....라고 말하고 싶습니다.
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
제 생각에는, ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
저의 관점에서는, ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
반대로, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
한편으로는 ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
다른 한편으로는 ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
... 에도 불구하고, ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
... 한 사실에도 불구하고,
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
부수적으로, ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
게다가, ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır