Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

一般来说,我同意...,因为...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
人们较倾向于同意...,因为...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
我能理解他/她的观点。
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
我完全同意...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
我完全赞同...的观点。
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

总的来说,我不同意...,因为...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
人们较倾向于不同意...,因为...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
我强烈不同意...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
我坚决反对...的观点
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

就...方面,...和...相似/不同
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
和...比,...表明...
Verrattuna ..., ... näyttää...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
对比...,...是...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...是相似的
... muistuttaa ... suhteessa...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
在...方面,...和...不同
... ja ... eroavat ... perusteilta...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
第一...,与此对比,第二...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
...和...的一个不同点是...,而...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

我想说的是...
Voisin sanoa, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
对我来说,它像是...
Vaikuttaa siltä, että...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
在我看来...
Mielestäni...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我认为...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我的观点是...
Olen sitä mieltä, että...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
我相信...,因为...
Uskon, että..., sillä...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

现在让我们分析/转到/研究...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
...清楚了,让我们把注意力转到...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
诚然...,但是...
Kieltämättä..., mutta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
...是对的,但是事实上...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
诚然...,但是...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
相反...
Päinvastoin...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
一方面...
Toisaalta...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
另一方面...
Toisaalta...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
尽管...
Huolimatta...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
尽管...
Huolimatta siitä, että...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
从科学/历史角度讲...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
附带说一句...
Ohimennen...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
此外...
Lisäksi...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır