Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
言っていることはもっともだ。
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
・・・・に同意している。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
心から・・・・という意見を支持する。
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
・・・・に強く反対である。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Jsem zásadně proti myšlence, že...
・・・・という意見に断固として反対する。
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... na rozdíl od... je/jsou...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... a... se liší, pokud jde o...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
První... na rozdíl od druhého...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Řekla bych, že...
・・・・と言えるかもしれない。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Zdá se mi, že...
・・・・のように見受けられる。
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Podle mého názoru...
私の意見では、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Z mého pohledu...
私の見方だと、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Jsem toho názoru, že...
私の意見としては、・・・・
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Podle mého přesvědčení je..., protože...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Nelze popřít, že..., ale ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Nelze popřít, že..., nicméně...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Naopak/Naproti očekávání...
それどころか、・・・・
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Na jedné straně...
一方では・・・・
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Na druhé straně...
しかしその一方で・・・・
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Navzdory...
・・・・にもかかわらず
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Navzdory tomu, že...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Vědecky/Historicky vzato...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Mimochodem...
ちなみに、・・・・
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Navíc/Nadto/Dále ještě...
その上・・・・
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır