İsveççe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
أتفق تماماً على أنّ...
Jag håller helt med om att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

أختلف عموما مع... لأنّ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
I motsats till ..., ... visar ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
على النقيض من... هو \ هم...
... till skillnad från ... är...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
... liknar ... när det gäller ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...و ... يختلف من حيثُ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Jag skulle säga att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
يبدو لي أنّ...
För mig verkar det som att ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
في رأيِي...
Enligt min åsikt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
مِنْ وجهة نظري...
Från min synpunkt sett ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Visserligen ... men ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
على العكس، ...
Tvärtom ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
من جهةٍ...
Å ena sidan ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
من جهةٍ أخرى...
Å andra sidan ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
على الرغم من...
Trots ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Trots att ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
وبالمناسبة فإنّ...
För övrigt/Förresten ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
علاوة على ذلك...
Dessutom ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır